η κοινωνική προσφορά

Η CooCoo Creations είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, με σκοπό την κοινωνική και συλλογική ωφέλεια μέσω της Τέχνης.

Επιδιώκουμε: 

- Την πρόσβαση στην δημιουργική απασχόληση, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κοινού, σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα και την καλλιτεχνική κατάρτιση ή ικανότητά τους.

 

- Την δυνατότητα απόκτησης των προϊόντων παραγωγής μας , από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κοινού σε σχέση με την οικονομική δυνατότητά τους.

Η πρωταρχική κοινωνική μας προσφορά, αφορά στο τιμολόγιο υπηρεσιών και προϊόντων . Οι τιμές μας όντας αξιοπρεπείς για τους εργαζόμενους, είναι συγχρόνως συμφέρουσες για τους χρήστες-καταναλωτές

Επίσης, η ευαισθησία μας, δημιουργεί επιπλέον κοινωνικό έργο που απευθύνεται στα παιδιά.

“Γιατί, αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα”, λέει ο ποιητής, κι εμεις προσπαθούμε να το κάνουμε μέσα από την τέχνη. 

Ανοίγουμε το εργαστήριο κεραμικής, στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Σε συνεργασία με φορείς που προστατεύουν παιδιά,  όπως το “Χαμόγελο του Παιδιού”, δημιουργούμε δράσεις, με τις οποίες χρηματοδοτούμε την δημιουργική απασχόληση προστατευόμενων παιδιών.