Διοργανώσεις - Υπηρεσίες

Δημιουργική Απασχόληση για ΟΜΑΔΕΣ.
Γενέθλια, Γιορτές, Team Building, για παιδιά, ομάδες εταιριών, σχολών κλπ.

Οι δραστηριότητες διεξάγονται στον χώρο του εργαστηρίου, αλλά και σε χώρο επιλογής σας εκτός εργαστηρίου.