Ιδιαίτερα μαθήματα για άτομα και ομάδες

Ιδιαίτερα μαθήματα κεραμικής για άτομα και ομάδες ενηλίκων καθώς και παιδιών, ειδικά προσαρμοσμένα κατά περίπτωση.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και εκτός εργαστηρίου , σε χώρο των ενδιαφερομένων.