Μαθήματα κεραμικής ενηλίκων

Τακτικά Εβδομαδιαία μαθήματα. Το πρόγραμμα επαναπροσδιορίζεται κάθε σχολική περίοδο.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο έναρξης και στην διάρκεια των μαθημάτων.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους και προχωρημένους. Είναι ατομικά, και προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις ιδιαίτερες κλίσεις του εκπαιδευόμενου, ο οποίος, μπορεί να εμβαθύνει στην τέχνη της κεραμικής ή απλά να περάσει ευχάριστα κάποιες ώρες με δημιουργική απασχόληση.