Χαμόγελο του παιδιού

.......σας εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας, για την πολύ σημαντική συμμετοχή σας στις προσπάθειες μας για τα παιδιά και πιο συγκεκριμένα, για την δημιουργική απασχόληση, με κεραμική, των παιδιών μας που διαμένουν στο Σπίτι του Καρέα, καθώς και την δυνατότητα παρακολούθησης, τακτικών μαθημάτων από παιδί μας.

Χαμόγελο του παιδιού