Σκηνικό παράστασης 1

Ειδική παραγγελία σκηνικού για παράσταση χοροθεάτρου. Αναπαράσταση του εξωφύλλου του βιβλίου στο οποίο βασίζεται η παράσταση.
Πηλός Stoneware με πατίνα οξειδίου.