Στον κύκλο των κοινωνικών επιχειρήσεων

Επιχειρώ Κοινωνικά

Ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα με το επιτυχημένο πρόγραμμα "Επιχειρώ Κοινωνικά" και επιλέγει την CooCoo Creatiοns για συμμετοχή.