Ρόδι Κόκκινο-Μαύρο μικρο

Ρόδι κόκκινο-μαύρο μικρό. Ο καρπός της αιωνιότητας, της αφθονίας, της γονιμότητας, της καλοτυχίας,